STALKING – CO TO JEST?

artykuły

Stalking to powtarzające się uporczywe nękanie poprzez rozmaite formy naruszenia wolności osobistej i prywatności drugiej osoby, wywołujące u niej niepokój, skrępowanie, dyskomfort fizyczny i psychiczny, szereg dolegliwości zdrowotnych – fizycznych i psychicznych, trudności w kontaktach interpersonalnych i uzasadnione obawy o własne bezpieczeństwo.

Stalking może przybrać różne formy. Mogą to być np.: natrętne fizyczne lub wirtualne kontaktowanie się osobą, która sobie tego kontaktu na życzy, komunikowanie się z nią wbrew jej woli poprzez uporczywe nękanie telefonami, zadręczanie wiadomościami sms, bądź e-mail, obserwowanie, podglądanie, śledzenie, nachodzenie w miejscu zamieszkania lub pracy, obsypywanie niechcianymi podarunkami lub kwiatami, groźby, zachowania agresywne, niszczenie mienia i inne formy działania na szkodę osoby, która w tym kontekście staje się ofiarą*.

*J.Skarżyńska-Sernaglia “Stalking w Polsce – występowanie i charakterystyka zjawiska" [dostęp 21.10.2013]