CYBERSTALKING

artykuły

Cyberstalking to odmiana stalkingu, wiążąca się bezpośrednio z gwałtownym rozwojem środków komunikacji elektronicznej, głównie internetowych. Pomimo że nękanie odbywa się w przestrzeni wirtualnej, to jego konsekwencje są jak najbardziej realne – wywołanie poczucia zagrożenia i naruszenie prywatności ofiary. Do wspomnianych środków komunikacji elektronicznej zaliczają się m.in. sms-y, poczta e-mail, komunikatory czy media społecznościowe.

Prześladowca wykorzystuje je przede wszystkim do zastraszania, szkalowania swojej ofiary, śledzenia i zdobywania informacji o niej oraz osobach z jej najbliższego otoczenia. Za przejaw cyberstalkingu uznaje się także podszywanie się przez stalkera pod daną osobę na forach czy portalach społecznościowych czy zamawianie drogą elektroniczną na jej koszt określonych produktów. Mogą to być na przykład gadżety erotyczne, dostarczane następnie do miejsca pracy ofiary czy wykupienie abonamentu w serwisach pornograficznych z intencją umieszczenie w nich danych kontaktowych osoby nękanej. Za cyberstalking uznaje się również próby zniszczenia należącego do niej sprzętu komputerowego czy nowoczesnych urządzeń typu smartfony poprzez rozsyłanie wirusów.

Cyberstalking, ze względu na bardzo łatwą dostępność do środków komunikacji elektronicznej oraz niską świadomość ludzi o potrzebie dbania o własne bezpieczeństwo i prywatność "w sieci", jest bardzo często spotykaną formą nękania. Może występować samoistnie lub towarzyszyć tzw. tradycyjnemu stalkingowi.