TYPY STALKERÓW

artykuły

W literaturze fachowej pojawia się kilka typologii stalkerów. Jedną z najbardziej popularnych jest ta autorstwa dr. Michaela Zony. Amerykański psychiatra wyróżnił cztery podstawowe kategorie sprawców uporczywego nękania według kryterium motywacji, jaką się kierują stalkerzy, oraz ewentualnych zaburzeń psychicznych na jakie cierpią.

Stalker z tendencją do obsesji

jest to najpowszechniejszy typ (ok. połowy wszystkich przypadków). Sprawca nękania jest znany ofierze, z którą pozostawał lub wciąż pozostaje w bliskiej, erotycznej relacji. Może to być np. były małżonek/ka lub odrzucony partner/ka. Ten rodzaj stalkingu jest bardzo często przedłużeniem wieloletniej przemocy domowej.

Stalker obsesyjnie zakochany

drugi typ pod względem częstotliwości występowania. W tym przypadku stalker zna swoją ofiarę (często wyłącznie z mediów), lecz nigdy nie łączyły go z nią intymne relacje. Sprawca za wszelką cenę pragnie zwrócić na siebie jej uwagę i nawet okazjonalny kontakt odbiera jako zachętę do budowania więzi. Może to być np. zauroczony współpracownik, klient lub fan.

Stalker erotoman

jest to rzadko występująca kategoria. Stalker erotoman ma złudzenie, że osoba, którą nęka, zakochała się w nim i łączy go z nią głęboka więź duchowa. Co ciekawe, w tym przypadku stalkerem częściej jest kobieta, która za cel obiera sobie dojrzałego mężczyznę o wysokim statusie społecznym.

Stalker z syndromem fałszywej wiktymizacji

najrzadziej spotykany typ. W tym przypadku to stalker utrzymuje, że padł ofiarą nękania i składa na policję doniesienia o rzekomo popełnionym na jego szkodę przestępstwie. Działanie takie wynika z chorobliwej potrzeby zwrócenia na siebie opinii otoczenia.